English Deutsch Francais

Václav Polívka


Úvod Životopis Repertoár Koncerty Kontratenor Cink ZUŠ Foto Audio Video Lidová hudba Dětské pěvecké kvarteto Kontakt Jan PolívkaAudio

Jean-Maria Leclair:
Sonáta A dur - Largo - 1:18
Sonáta e moll - Allegro - 3:09
Lukáš Kuta, Václav Polívka housle
19. 1. 2003 - Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Program zde

Karel Stamitz: Duo D dur - Menuet - 0:21
Jan Machat flétna, Václav Polívka housle
2003

Johannes Brahms: Sonáta A dur - 0:55
Václav Polívka housle, Václav Mácha klavír
2002 - ZUŠ Černošice

Bohuslav Martinů: Mikeš z hor - I - 0:53, II - 1:18
Sopránové sólo Stanislava Imrišková, tenorové sólo Stanislav Mistr, viola Václav Polívka, klavír Hana Zemenová
2004 - ZUŠ Černošice

Georg Fridrich Händel: Dettinger Te Deum - 1:55
Václav Polívka kontratenor, Miroslav Navrátil cembalo
2003 - ZUŠ Ďáblice

Karel Loos: Opera o komínku nakřivo postaveném - Hej, hej zedníci - 0:34, Komín sem, komín tam - 0:30
Dětské pěvecké kvarteto a komorní smyčcový soubor ZUŠ Černošice
2000 - ZUŠ Černošice

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek - V tý májový době - 0:20
Dětské pěvecké kvarteto ZUŠ Černošice
2000 - ZUŠ Černošice

Miloš Bok: Missa brevis Es dur pro dětský sbor a varhany - Agnus dei (část) - 1:55
Dětské pěvecké kvarteto ZUŠ Černošice, sopránové sólo Marie Lišková, varhany Václav Polívka
2003 - Staré město, Praha