English Deutsch Francais

Václav Polívka


Úvod Životopis Repertoár Koncerty Kontratenor Cink ZUŠ Foto Audio Video Lidová hudba Dětské pěvecké kvarteto Kontakt Jan PolívkaZUŠ

Václav Polívka od roku 1997 vyučuje na černošické ZUŠ, kde se z počátku věnoval výuce houslí a spolupráci s tanečním oddělením Marcely Látalové, jež vedla k založení kapely Pramínek. Později k tomu přibyla organizace koncertů mladých umělců, Dětské pěvecké kvarteto , výuka klavíru, zpěvu a harfy, díky čemuž vzniklo několik zajímavých komorních souborů. Bach trio ve složení Anna Poulová - housle, Veronika Marešová - harfa a Jakub Pácal - fagot zvítězilo v soutěži ZUŠ 2013 v krajském kole a spolu s Dittersdorf triem (2.místo) vystoupilo na závěrečné přehlídce v Poděbradech. Myšlenka instrumentálního doprovodu a uplatnění talentovaných žáků vedla ke vzniku Černošické komorní filharmonie, která svou činností přilákala ke spolupráci řadu špičkových interpretů. Hráli a zpívali s ní hobojista Jan Thuri, barytonista Mikchail Pashayev, tenorista a dirigent Stanislav Mistr i se svým sborem Pražští Pěvci, sopranistka Viktorie Dědečková, harfenistka Kateřina Englichová a další.

Houslové kurzy Černošice

31.7. - 4.8. 2017 ZUŠ Černošice, Střední 403

Jaroslav Foltýn – houslová technologie, housle, viola, komorní hudba

Václav Polívka – houslová technologie, housle, viola, zpěv, cink, komorní hudba, improvizace


Každý účastník má 5 sólových lekcí po 45 minutách u jednoho lektora podle své volby, případně 10 půlených lekcí, pokud se rozhodne pro oba lektory současně, což doporučujeme. Vybrat si může libovolný počet oborů, nebo se věnovat pouze nástrojové, či pěvecké technologii. Všechny lekce jsou otevřené. Nacvičené skladby lze zahrát na závěrečném koncertě, klavírní doprovod zajištěn, noty pro klavír nutno dodat. Ke cvičení je k dispozici ZUŠ. Ubytování a stravování je možné zajistit. Pro všechny budou semináře houslové technologie, intonace, interpretace a improvizace.


Program:

31.7. 9:00 dohoda rozvrhu v sále ZUŠ, 9:30-11:00 sólové a skupinové lekce, 11:00-13:00 seminář houslové technologie (jak hrát spolehlivě) 18:00 zahajovací koncert kurzů
1.8. sólové a skupinové lekce, 11:00 – 13:00 seminář intonace (jak hrát čistě)
2.8. sólové a skupinové lekce, 11:00 – 13:00 seminář interpretace (jak hrát zajímavě)
3.8. sólové a skupinové lekce, 11:00 – 13:00 seminář improvizace (jak hrát vlastní nápady)
4.8. sólové a skupinové lekce, 18:00 závěrečný koncert účastníků kurzů

Kurzovné: 2500 Kč pro aktivního účastníka, 1000 Kč pro zájemce pouze o komorní hudbu splatné nejpozději 31.7. hotově, případně na účet 1021008225/5500, dívat se může každý zdarma, aktivní účastníci a komorní hráči mají volný vstup na zahajovací koncert.


Uzávěrka přihlášek: 7.7..2017 Vezmeme kohokoliv klidně i po začátku kurzu, když bude místo, ale když to tak udělají všichni, může se stát, že si mezitím naplánujeme jiný program - tak prosíme nějak přiměřeně.


Kontakt:

Václav Polívka - tel: 724 578 031, 605 720 158, e-mail: v.polivka@seznam.cz

č.účtu 1021008225/5500


Přihláška:


Jméno a příjmení:

Obor: housle/ viola/zpěv/jiný nástroj/souborová hra (lze zvolit i více oborů)

Lektor: Jaroslav Foltýn/ Václav Polívka/ oba lektoři

Skladby připravené na koncert:

Skladby, které chci studovat:

Jsem: začátečník/student/profesionál


Cokoliv dalšího, co by nás mohlo zajímat, případně nějaké dotazy, lze doplnit a odeslat na v.polivka@seznam.cz pokud možno do 7.7. 2017.


Budeme se těšit! Jaroslav Foltýn a Václav Polívka


Jaroslav Foltýn (*1935) pochází z Českého Těšína. Jeho první kroky ve hře na housle se odehrávaly v Lipníku nad Bečvou, ty další však už vedly k jednomu z žáků legendárního houslového pedagoga Otakara Ševčíka - na brněnské konzervatoři ho v letech 1950-1956 učil Viktor Nopp. Po absolutoriu vstoupil na pražskou HAMU, kde byl jeho učitelem František Daniel (1956-1961). Už v době studií se aktivně věnoval komorní hře jako člen renomovaného Českého komorního orchestru. Po ukončení studia vystupoval jako sólista, než se stal členem symfonického orchestru Československého rozhlasu a v roce 1966 pak členem Dvořákova kvarteta (spolu s houslistou Jiřím Hnykem, violistou Jaroslavem Ruisem a violoncellistou Františkem Pišingrem). Soubor, který hrál celý základní repertoár zpaměti, dosáhl brzy mezinárodní proslulosti a vystupoval v řadě evropských zemí, v USA i v Kanadě. V roce 1976 se Jaroslav Foltýn stal pedagogem houslové hry na Pražské konzervatoři. Zájem o nové metody výuky hry na housle ho přivedl k důkladnému studiu západních a východních škol houslové pedagogiky a interpretace. Žáci Jaroslava Foltýna dosáhli vynikajících výsledků - nejlepší z nich se stali laueráty domácích i mezinárodních soutěží, včetně Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a soutěží v Rakousku, v Anglii, Japonsku nebo v Lucembursku.


Úspěch pedagogův se měří úspěchem jeho studentů. Foltýnovi žáci byli od počátku osmdesátých let soustavně konfrontováni s mnoha svými vrstevníky v houslových soutěžích. Vezmeme-li si na pomoc statistiku, pak dvaadvacet Foltýnových studentů (resp. absolventů) získalo v uvedených soutěžích první ceny, třiadvacet z nich si přivezlo druhé ceny a šestnáct ceny třetí. V letech 1992, 1993, 1996 a 1998 obsadili Foltýnovi studenti pozice absolutních vítězů a lauerátů v Kocianově houslové soutěži; v roce 1996 stanuli ve čtvrté kategorii této soutěže na prvních třech místech (včetně absolutního vítěze), o dva roky později (1998) zvítězili v obou kategoriích Ludwiga van Beethovena. V kategorii starších předčil tehdy vítěz i studenty vysokých hudebních škol z Vídně, z Londýna i z Prahy; v roce 1999 získali Foltýnovi odchovanci v tradiční soutěži Concertino Praga v kategorii duet znovu první i druhé místo. Výčet Foltýnových pedagogických úspěchů tím však zdaleka ještě nekončí.


Jeho žáci byli sóloví a komorní hráči, kteří dnes působí mj. ve Škampově kvartetu, v M. Nostitz kvartetu, v Penguin (dnes Zemlinského) kvartetu, v souboru Apollon kvartet, v Kubelíkově kvartetu, v mezinárodním Českém nonetu; jiní jsou koncertními mistry předních symfonických a komorních těles (Pražská komorní filharmonie, Orchestr Národního divadla), další jsou členy orchestru Česká filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dalších. K trvalým přínosům Foltýnova pedagogického působení patří jeho práce editorská a metodologická. Je autorem Metodiky houslové hry (na její druhé části nyní pracuje a k závěru spěje i jeho práce na publikaci Co, jak a proč studovat ze Ševčíka), revidoval některé dosud nevydané metodické práce Otakara Ševčíka (mj. Cvičení rozpětí prstů levé ruky, op. 4, Nezávislost pravé paže, op. 24 a Výměna poloh v jednoduchých hmatech a dvojhmatech).Václav Polívka (*1974) zahájil svou hudební dráhu v deseti letech jako člen Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu pod vedením sbormistra Čestmíra Staška,ve kterém nalezl uplatnění i jako houslista a hráč na bicí nástroje. Zde získal první zkušenosti s veřejným vystupováním i s natáčením pro rozhlas, televizi a film. Během svého studia na konzervatoři v Praze se věnoval slovenské lidové hudbě v souboru Limbora jako primáš vlastní cimbálové muziky. Spolupracoval rovněž s Laurychovým improvizačním divadlem.V letech 1995-2000 byl členem souboru Karmína. Zkušenosti s keltskou hudbou získal během svého půlročního vystupování se skupinou Irish Dew. Po konzervatoři studoval soukromě u prof. Bohumila Kotmela st. v Brně housle a u prof. Terezie Blumové a Pavly Zumrové zpěv - kontratenor.


Kromě četných pódií ve většině zemí Evropy vystupoval v USA (Kalifornie, Nevada, Utah), v Africe (Namibie, Jihoafrická republika) a Asii (Čína, Japonsko). Věnuje se též hře na violu, violu d'amore, fidulu, barokní housle, erhu, cink, trubku, zobcovou flétnu, malou harfu, klavír a varhany. Je členem Thuri ensemble, kapel Jagabab a Bakchus, zaměřené na hudbu gotiky a renesance, Cain Da Breth – akustický doom metal a Dua Free spolu s Lukášem Kutou, zpívá ve sboru Pražští Pěvci, příležitostně spolupracuje s barokními soubory (Florea, Messa di Voce), symfonickými orchestry (Plzeňská, Karlovarská, Jihočeská, Královehradecká, Pardubická a Západočeská filharmonie), rockovými kapelami (Vepřové komety, Skrytý půvab byrokracie) a DJ (FaTech, MindGroove). Vyučuje housle na ZUŠ v Černošicích, kde působí i jako umělecký vedoucí souboru Pramínek a zakladatel a vedoucí Černošické komorní filharmonie. Učil též v mateřských a základních školách jako lektor Kroužků, vedl orchestr a hudební kurzy Arcibiskupského gymnázia, učil housle a violu ve Frankfurtu nad Mohanem, je instruktorem kluzáku a mistrem České republiky v bezmotorové letecké akrobacii 2014.